6 – Pfad der Grenzwache

Im Rahmen der Verteidigungsvorbereitung der Republik gab die Tschechoslowakische Regierung im Oktober 1936 eine Verordnung zur Einheitsentstehung aus. Diese sollte aus Gendarmerie, Polizei, Finanzwache und der s. g. Armee-Verstärkung (Soldaten, die nach ihrer Aktivierung zu Angehörigen wurden) bestehen. Diese Einheiten bezeichnete man als „Wache der Staatsverteidigung“ (Stráž obrany státu – S. O. S.). Laut Errichtungsurkunde, war die Hauptaufgabe der S. O. S. der Schutz der Unzerstörbarkeit der Staatsgrenze, die Unantastbarkeit des Staatsgebiets und auch die Zusammenarbeit bei der öffentlichen Ordnungshaltung im Grenzgebiet.

Nur bestimmte und zuverlässige Leute konnten einen Teil der S. O. S., welche unter dem Innenministerium lag, werden. Die Armee-Angehörigen passten auf die passende Ausbildung der S. O. S.–Angehörigen auf. Die S. O. S. war für die bessere Übersichtlichkeit in einzelne Mannschaften untergegliedert. In jeder Mannschaft gab es Vertreter von überall. Es wurde jede Mannschaft der S. O. S. ein leichtes Maschinengewehr zugeteilt, um die Feuermittel zu stärken.

S.O.S., die eng mit den Einheiten der tschechoslowakischen Armee in der Umgebung kooperierte, sollte im Fall eines bewaffneten Angriffs auf die Tschechoslowakei, den ersten Schlag von Feinden abwehren und so die Mobilisation der Reservisten in die Befestigungen im Grenzgebiet ermöglichen.

Im Mai 1938 erreichten die S. O. S.–Kampfeinheiten das Männermaximum und zwar 23.310 Männer. Die S. O. S.–Angehörigen standen in der ersten Linie. Die tschechoslowakischen Behörden registrierten, bei der Unruhe im Jahre 1938, die meisten Soldatenverluste an der tschechischen Seite gerade bei den genannten S. O. S.-Angehörigen. Ab September 1938 bis 17. März 1939 starben an der Wache von der tschechoslowakischen Grenze 302 tschechoslowakische Soldaten und S. O. S.-Angehörige im Kampf gegen die deutschen, polnischen, ungarischen und Karpaten-ukrainischen Schädlinge und Soldaten. Es gab 436 Verletzte.
Die Truppe der Wache der Staatsabwehr in Brnířov im Jahre 1938
Členy útvarů S.O.S., podléhajícím Ministerst u vnitra, se mohli stát jen vybraní a spolehliví jedinci. Příslušníci armády měli dohlížet na patřičnou vycvičenost příslušníků S.O.S.. Pro větší operativnost byly útvary rozčleněny
na jedn. družstva. V každém družstvu byly zastoupeny všechny složky. Pro posílení palebných prostředků byl každému družstvu S.O.S. přidělen lehký kulomet.

S.O.S., úzce spolupracující s  jednotkami československé armády ve svém okolí, měla v případě ozbrojeného napadení Československa odrazit první úder nepřítele a  umožnit mobilizaci záložníků do opevnění v pohraničních oblastech.

V květnu 1938 dosáhly jednotky S.O.S. nejvyššího stavu – 28.310 mužů. Příslušníci S.O.S. stály v první linii. Většinu ztrát, které zaznamenaly českosl. úřady při nepokojích v roce 1938, tvořili na českosl. straně právě příslušníci těchto družstev. Od počátku září 1938 do 17. března 1939 padlo při ostraze československé státní hranice proti německým, polským, maďarským a karpatoukrajinským záškodníkům a vojákům 302 čs. vojáků a příslušníků S.O.S., 436 jich bylo zraněno.

Mapa